Нод 13

Управлявай всичко в дома
и офиса от разстояние...
Докосни бъдещето!


Какво представлява и как работи услугата НОД 13?

  НОД 13 е единна система, която обединява системи и устройства с различни характер, технология и функционалност.
  Чрез НОД 13 осигурявате превенция и предотвратяване на нежелани събития и аварии
  Получавате интернет достъп – жично и безжично (WI FI).
Видеонаблюдение – възможност за включване на IP камери жично и безжично (WI FI).
Управление на устройства на принципа START / STOP.
Управление на устройства с разширена функционалност – времеви таймер, предварително зададен параметър или липса на необходимо условие.
Комуникация с до 8 устройства тип датчик и генериране на аларма и/ или предприемане на зададено действие – датчик за влага, дим, пожар и др.
Получаване на сигнали от съществуваща инсталирана система за охрана на дома – система СОТ, аларма и др.
Единен WEB портал за добавяне, управление, мониторинг и наблюдение на всички устройства.
Възможност за добавяне, управление и наблюдение на цялата система през мобилни устройства с операционни системи Android и IoS в реално време – таблети и смарт телефони.
 

Пълни технически характеристики и цени на различните пакети

изтегли
589 KB
pdf-icon

 eu

 

„Проект BG161PO003-1.1.07-0662-C0001 „Внедряване на иновативна услуга НОД 13 v.1.01“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“