Безжичен рутер

Вземи нов или подмени стария с 5Ghz Wi-Fi рутер за по-голям обхват и капацитет от 100mbps скорост!


Какво печелиш при промоция „Безжичен 5G рутер“?

  Освен стандартната 2.4Ghz мрежа, новият рутер на Нетуоркс притежава втора, турбо-мрежа в обхват 5Ghz.
  Може да го разположиш на подходящо място в дома или къщата и да имаш покритие навсякъде, без да се налага вътрешно окабеляване.
  Ако имаш съвременен телевизор може да сърфираш в интернет директно и да гледаш любими сериали и клипове.
  Всичко, което трябва да направиш, е да заявиш своя безжичен рутер от твоята лична страница  https://my.networx.bg
1. Продължителност:

Промоцията започва от 1.10.2017г. и продължава до 1.10.2018г.

2. Oбхват:

Промоцията е активна във всички райони, в които Нетуоркс България предоставя телекомуникационни услуги.

3. Условия:

Настоящите клиенти, желаещи подмяна на стария рутер с Broadband@Home, могат да отправят запитване в наш офис. Информация за условията ще получите в наш офис.

4. Механизъм и цени:

Клиентът подава заявка от своята лична страница  https://my.networx.bg  като посочва име на безжична мрежа и парола. След това посочва от кой офис на Нетуоркс България ще му бъде най- удобно да получи настроения рутер.

Клиент на услуга интернет е необходимо да предплати 3 месечни такси. Клиент на двойна услуга- интернет и телевизия е необходимо да предплати 2 месечни такси.

5. Допълнителни условия:

При отпадане на връзката до промоционалния безжичен рутер за период, по-голям от 8 часа, акаунтът на Потребителя бива деактивиран автоматично поради ограничения в системата. Потребителя може да възстанови връзката от своята лична страница  https://my.networx.bg или да се свърже с отдел „Техническа поддръжка“ денонощно.

Операторът обявява статуса на промоцията- активна или спряна на личната страница https://my.networx.bg

При кандидатстване за промоционален рутер клиента трябва да се убеди, че промоцията в момента е активна.

Операторът може едностранно да прекрати промоцията или да я удължи, след като публикува това на сайта си  си  www.networx.bg   или на локалните сайтове.

Анекс за безжичен рутер към договор за доставка на ИНТЕРНЕТ

изтегли
178 KB
pdf-icon