Проблеми при упореба на CI модул

 

На част или всички канали изписва „Няма сигнал“ (No signal).

Препоръки: Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал е добре поставен в антенния вход на телевизора.

Изгасете телевизора като го изключите от контакта за 10-20сек.

 

На всички канали изписва „Проблем с картата” (Check Card).

Препоръки: Уверете се че CI картата е правилно поставена в модула.

Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.

 

Появява се надпис „Няма достъп” (No Access).

Препоръки: Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви.

 

Информационната лента не съответства на текущия канал или програма.

Препоръки: Проверете дали е сверен часовникът на телевизора Ви на лятно или зимно часово време в „Настройка на часа” (Clock settings) в главното меню на телевизора Ви .Коректните стойности за часовата зона трябва да са:

GMT +3 – за Лятно часово време

GMT +2 – за Зимно часово време

Забележка: Това меню е различно за всеки телевизор и е необходимо да откриете информация в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

 

Няма картина, но се чува звук на всички HD канали.

Препоръки: Проверете дали Вашият телевизор поддържа функцията MPEG-4, чрез която може да гледате HD канали Ако не поддържа тази функция, то няма да е възможно да гледате HD каналите, включени във Вашия абонамент, като ще са налични единствено SD каналите.

Забележка: Информация можете да откриете в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

 

Картината става на квадрати или ленти.

Препоръки: Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал е добре поставен в антенния вход на телевизора.

 

На част или на всички канали изписва надпис „Кодиран канал/конфликт на програма” (Encrypted channel / program conflict).

Препоръки: Изгасете телевизора като го изключите от контакта за 30-40сек. Ако проблема продължи извадете ВНИМАТЕЛНО модула от телевизора и се уверете че картата която е в модула е поставена правилно (чипа на картата е в посоката в която е логото на модула). След това върнете модула в телевизора ВНИМАТЕЛНО като правилната посока на модула е логото(и чипа на картата която е в модула) да сочат към стената (ако приемем, че зад телевизора има стена).

 

Нивото на звука е прекалено слабо.

Препоръки: Използвайте бутоните “VOL +” и “VOL –” на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да увеличите нивото на звука.

 

Липсва звук на всички канали.

Препоръки: Проверете дали не сте включили функцията „Mute” (възможност за спиране на звука) от дистанционното управление на телевизора;

Проверете дали звукът на телевизора Ви не е намален до минимум.

 

ВАЖНО: Всички ръководства за настройване на тв-цифрови устройства може да видите тук