Проблеми и възможни грешки при свързване на PPPoE връзка

 

Грешка 633(Windows XP), 813(Windows 7) – Има активна връзка и се опитва да се свърже нова PPPoE връзка.

Препоръки: Вече е свързана връзката, ако все още няма интернет може да си рестартирате компютъра и да опитате отново да се свържете.

 

Грешка 678(Windows XP) – Няма връзка със сървъра. Причините може да са няколко: проблем по мрежата, проблем с кабела за интернет, с буксата влизаща в компютъра, забранена мрежова карта или друг проблем с компютъра.

Препоръки: Извадете и поставете отново кабела за интернет в компютъра. Ако имате други мрежови карти може да поставите кабела и в тях, и да опитате ново свързване. Ако пак дава същата грешка може да се изгаси компютъра и да се изключи от ел.захранването за 1-2 минути. Може да се направят и проверки дали не е забранена мрежовата карта – вижте грешка 769.

 

Грешка 815(Windows VISTA) – Няма връзка със сървъра. Причините може да са няколко: проблем по мрежата, проблем с кабела за интернет, с буксата влизаща в компютъра, забранена мрежова карта или друг проблем с компютъра.

Препоръки: Извадете и поставете отново кабела за интернет в компютъра. Ако имате други мрежови карти може да поставите кабела и в тях, и да опитате ново свързване. Ако пак дава същата грешка може да се изгаси компютъра и да се изключи от ел.захранването за 1-2 минути. Може да се направят и проверки дали не е забранена мрежовата карта – в Старт меню – Контролен панел (control panel) – Център за мрежи и споделяне (network and sharing center) – там в ляво избирате Управление на мрежовите връзки (manage network connections), след това цъкате с десен бутон на иконата Локална връзка (local area connection) и ако на първият ред от менюто пише Разрешаване (enable) го избирате с ляв бутон на мишката.

 

Грешка 651 (Windows 7) – Няма връзка със сървъра. Причините може да са няколко: проблем по мрежата, проблем с кабела за интернет, с буксата влизаща в компютъра, забранена мрежова карта или друг проблем с компютъра.

Препоръки: Извадете и поставете отново кабела за интернет в компютъра. Ако имате други мрежови карти може да поставите кабела и в тях, и да опитате ново свързване. Ако пак дава същата грешка може да се изгаси компютъра и да се изключи от ел.захранването за 1-2 минути. Може да се направят и проверки дали не е забранена мрежовата карта – в Старт меню – Контролен панел (control panel) – Център за мрежи и споделяне (network and sharing center) – там в ляво избирате Промяна настройките на адаптера. След което давате десен бутон на иконата Локална връзка (local area connection) и ако на първият ред от менюто пише Разрешаване (enable) го избирате с ляв бутон на мишката.

 

Грешка 691 – При тази грешка най-вероятна причина е грешно написано потребителско име и/или парола. Възможно е да правите и опит за свързване към грешен сървър – грешно име на услугата /service-name/.

Препоръки: Напишете си потребителското име и паролата наново, всичко се пише винаги на латиница и с малки букви, без празни интервали. За име на услугата в Свойства на PPPoE връзката се пише за неограничен: home-unl, за трафик: home-traf, и за профи-макс: profi-max.

 

Грешка 720 – Причината е в изключен TCP/IP протокол от настройките на връзката за PPPoE.

Препоръки: Стартирате иконката отново и се влиза в Свойства (Properties) → избирате отгоре Работа в мрежа(Networking) → в това меню се слага отметка на Интернет протокол (Internet Protocol TCP/IP). При условие че има отметка пред него, и все пак Ви дава грешка 720, вероятно има проблем с TCP/IP протокола на компютъра и е необходимо да посетите компютърен сервиз.

 

Грешка 756 – Има стартирана иконка за PPPoE (която е в процес на свързване), и се стартира друга връзка.

Препоръки: Изключете компютъра за 10 мин., и след това опитайте отново да се свържете.

 

Грешка 769 – Грешката се получава в два случая: забранена мрежова карта, или липсващи драйвери на мрежовата карта.

Препоръки: Влизате в Старт Меню → Контролен панел (Control Panel) → Мрежови Връзки (Network Connections) и там търсите иконка Локална Връзка (Local Area Connection). Ако я има, давате десен бутон върху нея и от менюто избирате опцията най-отгоре Разрешаване (Enable). При условие че има няколко такива иконки, проверявате всички. Ако в папката липсва такава иконка, нямате драйвери за мрежовата си карта и трябва да се инсталират.