Проблеми с интернет при употреба на безжичен рутер

 

Няма интернет на всички устройства свързани след рутера.

Препоръки: Уверете се, че рутера е включен и свети индикаторната лампа. Ако всичко свети рестартирайте рутера като изключите захранващият адаптер от контакта за 10-15 секунди и го включите отново. Проверете кабела за интернет, който идва от нашите устройства и влиза в дома Ви е сложен в WAN порта на рутера (на някой рутери порта е обозначен като Internet).

 

Няма интернет на компютър свързан по кабел след рутера.

Препоръки: Проверете кабела между рутера и компютъра. Уверете се, че мрежовата карта е разрешена, включен е TCP/IP протокола и няма зададени статични ИП адреси. Можете да направите това като натиснете заедно бутон “WINDOWS” и бутон “R“. След това ще се появи прозорче с поле за писане – там напишете следния текст: ncpa.cplи натиснете „ОК“. В прозорецa който ще се зареди се намират всички мрежови връзки на компютъра. Намерете Local Area Connection или Локална връзка. Натиснете десен бутон върху тази връзка и проверете дали първата опция е “Enable/Разрешаванеили е “Disable/Забраняване”. В случай, че се налага да се разреши изберете Enable/Разрешаване и при повторно натискане на десния бутон на мишката върху тази иконка, ще виждате Disable/Забраняване. Това е нормалното състояние за работа на мрежовата карта. След като сте натиснали десния бутон върху Local Area Connection/Локална връзка, изберете последната опция Properties/Свойства. В долната страна на прозореца има няколко квадратчета в който трябва да има отметки. Във всяко от тях трябва да има отмета, ако няма поставете с „кликване“ на мишката върху избрано от Вас квадратче. След като всички квадратчета имат отметки намeрете ред (от квадратчетата) на който пише Internet Protocol (TCP/IP) или Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) и го отворете като „кликнете“ два пъти върху името на реда. В прозореца, който ще се отвори изберете Obtain an IP address automatically / Получавай автоматично IP адрес, както и Obtain an DNS server address automatically / Получавай автоматично адрес на DNS сървъри. Затворете прозорците с бутон OK.

 

Няма интернет на устройството закачено безжично след рутера.

Препоръки: Проверете дали безжичният адаптер е включен и сте свързани към безжичната мрежа излъчвана от рутера. Ако се свързвате за първи път се уверете, че изписвате правилната парола;

Ако не откривате нито една безжична мрежа с устройството, което ползвате вероятно е изключен безжичния адаптер. При преносимите компютри (лаптоп) по корпуса има бутон, с който може да се активира безжичния адаптер. Ако използвате друг вид устройство (таблет, телефон и др.) трябва да активирате безжичния адаптер от настройките на устройството;

В случай, че интернет прекъсне докато сте го използвали безжично, проверете дали има прекъсване и на други устройства които ползвате. Ако това е така или имате само едно устройство, рестартирайте рутера като го изключите от контакта за 10-20сек. След като го включите изчакайте минута или две преди да опитате отново, за да може да се зареди конфигурацията на рутера и той да направи връзка с интернет;

Ако сте имали рутер които е излъчвал безжична мрежа с определено име (пример:networx-wifi), а имате нов рутер който излъчва безжична мрежа която има същото име се налага да премахнете мрежата от устройството, което използвате (лаптоп, таблет, телефон и др.) и да я добавите наново.

 

Ръководство за настройка и свързване на промоционален безжичен рутер

изтегли pdf-icon