Обади се   0800 10 555 | 082 500 460

Общи условия

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи условия на Нетуоркс - България ЕООД за взаимоотношения с потребителите на ИНТЕРНЕТ
Общи условия на ТВН Дистрибуция България ЕООД за взаимоотношения с потребителите на ТЕЛЕВИЗИЯ
Политика за защита на лични данни
Параметри на услугите на Нетуоркс - България ЕООД
Технически спецификации и интерфейси на Нетуоркс - България ЕООД
Условия на Нетуоркс - България ЕООД за отстъпки за учители
Условия на Нетуоркс - България ЕООД за отстъпки за хора с трайни увреждания
Условия на Нетуоркс - България ЕООД за отстъпки за студенти
Условия на Нетуоркс - България ЕООД за отстъпки за служители на МВР
Условия на Нетуоркс - България ЕООД за отстъпки NetPoints
Ценова листа на Нетуоркс - България ЕООД
Общи условия "Честна сделка”
Общи условия “Предоставяне на достъп на оператори на електронни съобщителни мрежи”