ТВ на втори адрес

Вземи телевизия на втори адрес с отстъпка!


Как работи промоция “Телевизия на втори адрес”?

  Задължително условие е да си съществуващ клиент с услуга интернет или пакетна услуга интернет + телевизия.
  “Телевизия на втори адрес” може да бъде и в друго населено място с покритие от Нетуоркс България.
  Ползваш всички натрупани отстъпки до момента.
1. Продължителност:

Промоцията започва от 20.10.2014г. и продължава до 20.10.2016 г.

2. Oбхват:

Промоцията е активна във всички райони, в които Нетуоркс България предоставя телекомуникационни услуги.

3. Условия:

Промоцията е валидна само за съществуващи клиенти на услуга интернет или пакетна услуга интернет + телевизия.

4. Механизъм и цени:

Ползват се всички отстъпки на клиента до момента- срочен договор, златен или сребърен клиент или допълнителни отстъпки.

5. Допълнителни условия:

При промоция “Телевизия на втори адрес”, получаваш безплатно и без промяна на месечната такса от новия тарифен план до 2 цифрови устройства.

Операторът може едностранно да прекрати промоцията или да я удължи, след като публикува това на сайта си си www.networx.bg или на локалните сайтове.