Телевизия Mini

Цифрова телевизия MINI
Срочен договор – 24 месеца
Базова цена на избраният план Цифрова телевизия MINI 8.40лв.
NetPoints Ежемесечно събирате NetPoints при плащане
1лв. = 100 точки, ЕЖЕМЕСЕЧНО 840 точки.
Крайна цена с всички отстъпки Средномесечна цена 7.56 лв.
*ДЕПОЗИТА ЗА УТРОЙСТВО ЗА ТВ – 35 – 59 лв.
*Депозита се връща при прекратяване на договора
Цифрова телевизия MINI
Безсрочен договор
Базова цена на избраният план Цифрова телевизия MINI 8.40лв.
NetPoints Ежемесечно събирате NetPoints при плащане
1лв. = 100 точки, ЕЖЕМЕСЕЧНО 840 точки.
Крайна цена с всички отстъпки Средномесечна цена 7.56 лв.
+ Инсталационна такса – от 9.50 – 20 лв.
+ Материали при окабеляване – 10 – 40 лв.
+ Депозит за устройство за ТВ – 35 – 59 лв.
Общо: 19.50 – 60 лв. ПОВЕЧЕ ЗА ДВЕ ГОДИНИ
*Депозита се връща при прекратяване на договора