НА МОРЕ

Спечели едноседмична почивка на море за двама


1. Продължителност на промоцията:
Промоцията започва от 10.07.2017г. и продължава до 10.08.2017г.

2. Oбхват на промоцията:
Промоцията е активна във всички райони, в които „Нетуоркс България“ ЕООД предоставя телекомуникационни услуги.

3. Условия на промоцията:
-всички нови и настоящи клиенти, с предплатени такси за месеците август, септември и октомври
-всички настоящи клиенти, участвали в Нетуоркс съседи за посочения период

4. Механизъм:
Всички клиенти отговарящи на едно от условията на промоцията участват в томбола за ваучер за море за двама. Тегленето на томболата ще се извърши на 12.8.2017 г. Имената на спечелилите ще бъдат обявени на сайта www.networx.bg, www.tvn.bg и на FB страницата ни www.facebook.com/NetworxBG

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Операторът може едностранно да прави промени, ДА прекрати промоцията или да я удължи, след като публикува това на сайта си www.networx.bg и на FB страницата си www.facebook.com/NetworxBG